Personaaltreening on individuaalne treening treeneriga, mis lähtub kliendi vajadustest, soovidest, eesmärkidest ja eelistustest. Esimesel kohtumisel kaardistatakse kliendi soovid, pannakse paika eesmärgid ning viiakse läbi mõned kehalised testid kliendi hetkevormi määramiseks. Personaaltreener valib vastavalt kliendi kehalisele vormile ja eesmärkidele sobivad harjutused ja koormused ning õpetab-jälgib korrektset sooritustehnikat. Lisaks koostab personaaltreener kliendile treeningplaani.