Füsioteraapia tegeleb:

* skeleti-lihassüsteemi probleemidega 

(nt. luumurrud, liigeseprobleemid, endoproteesimisejärgne taastusravi, rühiprobleemid, selja- ja kaelavalu, amputatsioonid jne);

* neuroloogiliste kaebustega 

(nt. insuldijärgselt, traumade järgselt jne);

* kardioloogiliste kaebustega 

(nt. infarktijärgselt jne);

* pulmonoloogiliste kaebustega 

(nt. astma, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus jne).

Füsioteraapia

Füsioteraapia on kehalistel harjutustel, manuaalsel ja asendravil põhinev taastusravi osa, mille eesmärk on terviseprobleemide ennetamine ning juba tekkinud probleemide leevendamine ning funktsionaalse võimekuse taastamine. 

Füsioterapeut hindab kliendi funktsionaalset võimekust juba olemasolevate või võimalike probleemide välja selgitamiseks ning õpetab sobilikke harjutusi tervisemurede lahendamiseks või kasutab selleks manuaalseid võtteid. Samuti jälgib füsioterapeut teraapiaprotsessi kulgemist ning vajadusel teeb raviplaanis muudatusi, ravi lõppedes annab edaspidiseid soovitusi probleemide kordumise ennetamiseks.

Füsioterapeutiline hindamine

Esimesel vastuvõtul hindab füsioterapeut klienti olemasolevate terviseprobleemide kaardistamiseks ning edasiste probleemide ennetamiseks.

 Füsioterapeutilise hindamise eesmärk on saada usaldusväärset teavet patsiendi funktsionaalsest seisundist. Füsioterapeutilise hindamise käigus kasutab füsioterapeut erinevaid teste, hindamistehnikaid ja mõõtmisvahendeid, mille andmete tõlgendamise põhjal püstitab füsioterapeutilise diagnoosi ning annab kliendile tema kehalise seisundi kohta tagasisidet. Füsioterapeutilist hindamist võib kasutada kogu füsioteraapiaprotsessi jooksul korduvalt - et hinnata, millises ulatuses on teraapia mõjunud.